CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG

BỘ PHẬN GIAO NHẬN

NV Lái Xe Đầu Kéo 

3 ĐIỀU BẠN CHỈ TÌM THẤY KHI LÀ THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH FT

ĐƯỢC TRAO QUYỀN

Ở FT, các nhân sự sẽ thường xuyên được trao quyền để bạn có nhiều cơ hội thể hiện năng lực. Nếu bạn có năng lực, có cố gắng, bạn sẽ thăng tiến chức vụ rất nhanh.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI TỐT

Ban lãnh đạo luôn quan tâm và đưa ra các chính sách phúc lợi cho cán bộ nhân sự trong công ty như thưởng cuối năm, thưởng các ngày lễ, tết, dịp đặc biệt, du lịch hàng năm,…

MÔI TRƯỜNG NĂNG ĐỘNG

Ngoài những giờ làm việc, các bạn sẽ được tham gia các hoạt động thể thao do công ty tổ chức hàng tuần, các hoạt động đào tạo, giao lưu và trao đổi trong và giữa các bộ phận hàng tháng và hàng quý.

4 PHẨM GIÁ CỦA NHÂN VIÊN FT LOGISTICS (3C1P)

Lời nhắn của CEO Nguyễn Văn Khoa
dành cho toàn thể cán bộ nhân viên FT

Môi trường văn hóa làm việc là do chính chúng ta tạo ra. Chính vì vậy, với giá trị cốt lõi, với những phẩm giá mà tập thể FT hướng đến thông qua phương tiện là “sự tử tế”, điều đó sẽ giúp cho mỗi người luôn khát khao tạo ra được giá trị của bản thân mình trong tập thể, lan tỏa giá trị hữu ích cho xung quanh. Và đó là tiền đề giúp cho mỗi nhân viên của FT luôn cảm nhận được giá trị của mình, cảm thấy vui và hạnh phúc khi hoàn thành công việc mà mình đang làm.
 
Tập thể FT luôn luôn tiếp nhận công việc trong tâm thế và mục tiêu là “tạo giá trị”. Khi bản thân mỗi cá nhân tạo được giá trị cho tập thể, thì tập thể cũng sẽ kiến tạo giá trị tương xứng cho cá nhân đó.
Ở FT, bạn luôn sẵn sàng được trao quyền để được phát triển tối đa tiềm năng bản thân, được trao giá trị nếu bạn xứng đáng.
Mọi người có thể tìm đến FT với nhiều lý do. Nhưng nếu bạn thực sự là hạt giống, thì FT sẽ là mảnh đất tốt để bạn có cơ hội chứng tỏ giá trị của mình, và giúp khát khao của bạn trở thành hiện thực. 
“Chỉ cần bạn có khát khao, kiên trì và không sợ thất bại, tập thể sẽ luôn bên cạnh bạn, giúp bạn thành công”.
 
Trân trọng,
Nguyễn Văn Khoa
CEO & Founder FT

NHÂN VIÊN NÓI GÌ VỀ FT

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI FT

vị trí đang tuyển dụng

BỘ PHẬN KINH DOANH

Sales Team Leader – HCM
Logistics Sales Senior – HCM

BỘ PHẬN GIAO NHẬN

NV Lái Xe Đầu Kéo

3 ĐIỀU BẠN CHỈ TÌM THẤY KHI LÀm việc tại FT

ĐƯỢC TRAO QUYỀN

Ở FT, các nhân sự sẽ thường xuyên được trao quyền để bạn có nhiều cơ hội thể hiện năng lực. Nếu bạn có năng lực, có cố gắng, bạn sẽ thăng tiến chức vụ rất nhanh.
 

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI TỐT

Ban lãnh đạo luôn quan tâm và đưa ra các chính sách phúc lợi cho cán bộ nhân sự trong công ty như thưởng cuối năm, thưởng các ngày lễ, tết, dịp đặc biệt, du lịch hàng năm,…
 

MÔI TRƯỜNG NĂNG ĐỘNG

Ngoài những giờ làm việc, các bạn sẽ được tham gia các hoạt động thể thao do công ty tổ chức hàng tuần, các hoạt động đào tạo, giao lưu và trao đổi trong và giữa các bộ phận hàng tháng và hàng quý.

4 PHẨM GIÁ CỦA NHÂN VIÊN FT LOGISTICS CORP. (3C1P)

CHỊU TRÁCH NHIỆM

Luôn chịu trách nhiệm 100% với công việc mình làm

CHỦ ĐỘNG

Luôn Chủ Động và có giải pháp tối ưu trong mọi việc

CHÍNH TRỰC

Luôn giữ gìn và kiên định với các chuẩn mực đạo đức

PHỤC VỤ

Luôn trong tâm thế của Người phục vụ, Người phụng sự

Lời nhắn của CEO Nguyễn Văn Khoa dành cho toàn thể cán bộ nhân viên FT

Môi trường văn hóa làm việc là do chính chúng ta tạo ra. Chính vì vậy, với giá trị cốt lõi, với những phẩm giá mà tập thể FT hướng đến thông qua phương tiện là “sự tử tế”, điều đó sẽ giúp cho mỗi người luôn khát khao tạo ra được giá trị của bản thân mình trong tập thể, lan tỏa giá trị hữu ích cho xung quanh. Và đó là tiền đề giúp cho mỗi nhân viên của FT luôn cảm nhận được giá trị của mình, cảm thấy vui và hạnh phúc khi hoàn thành công việc mà mình đang làm.

Tập thể FT luôn luôn tiếp nhận công việc trong tâm thế và mục tiêu là “tạo giá trị”. Khi bản thân mỗi cá nhân tạo được giá trị cho tập thể, thì tập thể cũng sẽ kiến tạo giá trị tương xứng cho cá nhân đó.
Ở FT, bạn luôn sẵn sàng được trao quyền để được phát triển tối đa tiềm năng bản thân, được trao giá trị nếu bạn xứng đáng.
Mọi người có thể tìm đến FT với nhiều lý do. Nhưng nếu bạn thực sự là hạt giống, thì FT sẽ là mảnh đất tốt để bạn có cơ hội chứng tỏ giá trị của mình, và giúp khát khao của bạn trở thành hiện thực.
“Chỉ cần bạn có khát khao, kiên trì và không sợ thất bại, tập thể sẽ luôn bên cạnh bạn, giúp bạn thành công”.

Trân trọng,
Nguyễn Văn Khoa
CEO & Founder FT

NHÂN VIÊN NÓI GÌ VỀ FT

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI FT