KHỞI ĐẦU

Thành lập năm 2011, FT LOGISTICS CORP có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành vận tải, giúp công ty chuyên phát triển dịch vụ giao nhận vận tải trong nước và quốc tế.

Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, FT LOGISTICS CORP trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa và quốc tế hàng đầu tại Việt Nam với các dịch vụ: Vận chuyển đường bộ, vận chuyển đường biển, vận chuyển đường sắt, đường hàng không,… dịch vụ cho thuê kho bãi, gom hàng, dịch vụ giao – nhận, khai thuế hải quan.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Cung Cấp Dịch Vụ Logistics Với Chuẩn Mực Quốc Tế Nhằm Mang Lại Cho Khách Hàng Giải Pháp Tối Ưu Trong Hoạt Động Logistics.

TẦM NHÌN

Trở Thành Doanh Nghiệp Hàng Đầu Trong Ngành Logistics Tại Việt Nam Trong Việc Tạo Ra Giá Trị Và Dịch Vụ Khác Biệt, Chuẩn Mực Quốc Tế Về Dịch Vụ Logistics. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

HỆ THỐNG: Phát Triển Tư Duy Hệ Thống Làm Việc Theo Đội Nhóm Vì Lợi Ích Chung.

ĐẠO ĐỨC: Cơ Hội Thăng Tiến Công Bằng Với Tất Cả Trên Cơ Sở Phải Có Cả Tài Và Đức.

GIÁ TRỊ : Làm Việc Hữu Ích Và Tạo Ra Giá Trị

TRÁCH NHIỆM: Có Trách Nhiệm Đối Với Cộng Đồng.

4 PHẨM GIÁ CỦA NHÂN VIÊN FT LOGISTICS CORP. (3C1P)

DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP

VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

XEM THÊM

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

XEM THÊM

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN

XEM THÊM

VẬN CHUYỂN XUYÊN BIÊN GIỚI LÀO, CAMPUCHIA

XEM THÊM

DỊCH VỤ HẢI QUAN

XEM THÊM

DỊCH VỤ KHO BÃI

XEM THÊM

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI


  HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI


   KHỞI ĐẦU

   Thành lập năm 2011, FT LOGISTICS CORP có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành vận tải, giúp công ty chuyên phát triển dịch vụ giao nhận vận tải trong nước và quốc tế.

   Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, FT LOGISTICS CORP trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa hàng đầu với các dịch vụ: Vận chuyển đường bộ, vận chuyển đường biển, vận chuyển đường sắt, đường hàng không,… dịch vụ cho thuê kho bãi, gom hàng, dịch vụ giao – nhận, khai thuế hải quan và vận chuyển quốc tế, hàng đầu tại Việt Nam. 

   SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

   Cung Cấp Dịch Vụ Logistics Với Chuẩn Mực Quốc Tế Nhằm Mang Lại Cho Khách Hàng Giải Pháp Tối Ưu Trong Hoạt Động Logistics.

   TẦM NHÌN

   Trở Thành Doanh Nghiệp Hàng Đầu Trong Ngành Logistics Tại Việt Nam Trong Việc Tạo Ra Giá Trị Và Dịch Vụ Khác Biệt, Chuẩn Mực Quốc Tế Về Dịch Vụ Logistics. 

   GIÁ TRỊ CỐT LÕI

   HỆ THỐNG: Phát Triển Tư Duy Hệ Thống Làm Việc Theo Đội Nhóm Vì Lợi Ích Chung.

   ĐẠO ĐỨC: Cơ Hội Thăng Tiến Công Bằng Với Tất Cả Trên Cơ Sở Phải Có Cả Tài Và Đức.

   GIÁ TRỊ : Làm Việc Hữu Ích Và Tạo Ra Giá Trị

   TRÁCH NHIỆM: Có Trách Nhiệm Đối Với Cộng Đồng.

   4 PHẨM GIÁ CỦA NHÂN VIÊN FT LOGISTICS CORP. (3C1P)

   CHỊU TRÁCH NHIỆM

   Luôn chịu trách nhiệm 100% với công việc mình làm

   CHỦ ĐỘNG

   Luôn Chủ Động và có giải pháp tối ưu trong mọi việc

   CHÍNH TRỰC

   Luôn giữ gìn và kiên định với các chuẩn mực đạo đức

   PHỤC VỤ

   Luôn trong tâm thế của Người phục vụ, Người phụng sự

   DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP

   VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

   XEM THÊM

   VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

   XEM THÊM

   VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN

   XEM THÊM
   VẬN CHUYỂN XUYÊN BIÊN GIỚI
   XEM THÊM

   DỊCH VỤ HẢI QUAN

   XEM THÊM

   DỊCH VỤ KHO BÃI

   XEM THÊM

   HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI


    HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI