DỊCH VỤ HẢI QUAN

FT Logistics Corp. được cấp giấy phép Đại Lý Hải Quan để thay mặt chủ hàng đứng tên trên tờ khai, thực hiện thủ tục khai báo hải quan, nộp thuế, giao nhận và vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu một cách chuyên nghiệp.

Dịch vụ thủ tục hải quan hàng nhập khẩu:

• Dịch vụ thông quan nhập khẩu hàng hóa kinh doanh
• Dịch vụ hải quan nhập khẩu hàng gia công
• Dịch vụ thông quan nhập khẩu hàng phi mậu dịch
• Dịch vụ hải quan nhập khẩu sản xuất xuất khẩu
• Dịch vụ thông quan nhập hàng khu chế xuất
• Dịch vụ hải quan tạm nhập tái xuất

Dịch vụ thủ tục hải quan hàng xuất khẩu:

• Dịch vụ hải quan xuất khẩu kinh doanh
• Dịch vụ thông quan xuất khẩu phi mậu dịch
• Dich vụ hải quan xuất khẩu hàng gia công
• Dịch vụ thông quan xuất khẩu sản xuất
• Dịch vụ hải quan xuất khẩu khu chế xuất
• Dịch vụ thông qua tạm xuất tái nhập

Các dịch vụ khác trong dịch vụ hải quan:

• Dịch vụ xin giấy phép cấp bộ ngành, công bố hàng mỹ phẩm, thực phẩm.
• Dịch vụ C/O, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, vệ sinh ATTP, giám định, phân tích phân loại, …
• Dịch vụ hoàn thuế
• Dịch vụ xin công bố vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
• Dịch vụ hải quan đối với các tất cả loại hình hàng hóa dự án, tạo tài sản cố định, hàng triễn lãm, hàng quá cảnh.

DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP

VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

XEM THÊM

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

XEM THÊM

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN

XEM THÊM

VẬN CHUYỂN XUYÊN BIÊN GIỚI LÀO, CAMPUCHIA

XEM THÊM

DỊCH VỤ HẢI QUAN

XEM THÊM

DỊCH VỤ KHO BÃI

XEM THÊM

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI


  HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI


   thủ tục hải quan

   FT Logistics Corp. được cấp giấy phép Đại Lý Hải Quan để thay mặt chủ hàng đứng tên trên tờ khai, thực hiện thủ tục khai báo hải quan, nộp thuế, giao nhận và vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu một cách chuyên nghiệp.

   Dịch vụ thủ tục hải quan hàng nhập khẩu:

   • Dịch vụ thông quan nhập khẩu hàng hóa kinh doanh
   • Dịch vụ hải quan nhập khẩu hàng gia công
   • Dịch vụ thông quan nhập khẩu hàng phi mậu dịch
   • Dịch vụ hải quan nhập khẩu sản xuất xuất khẩu
   • Dịch vụ thông quan nhập hàng khu chế xuất
   • Dịch vụ hải quan tạm nhập tái xuất

   Dịch vụ thủ tục hải quan hàng xuất khẩu:

   • Dịch vụ hải quan xuất khẩu kinh doanh
   • Dịch vụ thông quan xuất khẩu phi mậu dịch
   • Dich vụ hải quan xuất khẩu hàng gia công
   • Dịch vụ thông quan xuất khẩu sản xuất
   • Dịch vụ hải quan xuất khẩu khu chế xuất
   • Dịch vụ thông qua tạm xuất tái nhập

   Các dịch vụ khác trong dịch vụ hải quan:

   • Dịch vụ xin giấy phép cấp bộ ngành, công bố hàng mỹ phẩm, thực phẩm.
   • Dịch vụ C/O, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, vệ sinh ATTP, giám định, phân tích phân loại, …
   • Dịch vụ hoàn thuế
   • Dịch vụ xin công bố vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
   • Dịch vụ hải quan đối với các tất cả loại hình hàng hóa dự án, tạo tài sản cố định, hàng triễn lãm, hàng quá cảnh.

   DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP

   VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

   XEM THÊM

   VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

   XEM THÊM

   VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN

   XEM THÊM
   VẬN CHUYỂN XUYÊN BIÊN GIỚI
   XEM THÊM

   DỊCH VỤ HẢI QUAN

   XEM THÊM

   DỊCH VỤ KHO BÃI

   XEM THÊM

   HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI


    HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI