VỀ CHÚNG TÔI

SINH RA ĐỂ PHỤC VỤ

Với sứ mệnh là sinh ra để phục vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, các nhà máy sản xuất nhằm mang lại cho khách hàng các giải pháp tối ưu nhất trong hoạt động logistics với các chuẩn mực quốc tế, góp phần luân chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo nhiều giá trị tăng thêm cho xã hội.

CHÚNG TÔI “TẠO GIÁ TRỊ”

Phương châm hành động là “Tạo giá trị” khi triển khai và thực thi công việc, tập thể chúng tôi luôn làm việc tuân thủ hệ thống, giúp FT Logistics Corp có thể điều phối, lập kế hoạch vận chuyển, giao nhận hàng hóa quốc tế nhanh chóng, đáp ứng đa dạng nhiều yêu cầu khắt khe của khách hàng và của thị trường, kiểm soát chặt chẽ thông tin lộ trình hàng hóa, qua đó luôn đưa ra giải pháp phù hợp để phục vụ và làm hài lòng khách hàng.

TẠI SAO CHỌN ft lOGISTICS cORP ?

DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP

VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

XEM THÊM

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

XEM THÊM

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN

XEM THÊM

VẬN CHUYỂN XUYÊN BIÊN GIỚI LÀO, CAMPUCHIA

XEM THÊM

DỊCH VỤ HẢI QUAN

XEM THÊM

DỊCH VỤ KHO BÃI

XEM THÊM

LIÊN HỆ


  THÀNH VIÊN HIỆP HỘI

  INDUSTRIES WE SERVE

  VỀ CHÚNG TÔI

  SINH RA ĐỂ PHỤC VỤ

  Với sứ mệnh là sinh ra để phục vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, các nhà máy sản xuất nhằm mang lại cho khách hàng các giải pháp tối ưu nhất trong hoạt động logistics với các chuẩn mực quốc tế, góp phần luân chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo nhiều giá trị tăng thêm cho xã hội.

  CHÚNG TÔI “TẠO GIÁ TRỊ”

  Phương châm hành động là “Tạo giá trị” khi triển khai và thực thi công việc, tập thể chúng tôi luôn làm việc tuân thủ hệ thống, giúp FT Logistics Corp có thể điều phối, lập kế hoạch vận chuyển, giao nhận hàng hóa quốc tế nhanh chóng, đáp ứng đa dạng nhiều yêu cầu khắc khe của khách hàng và của thị trường, kiểm soát chặt chẽ thông tin lộ trình hàng hóa, qua đó luôn đưa ra giải pháp phù hợp để phục vụ và làm hài lòng khách hàng.

  DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP

  VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

  XEM THÊM

  VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

  XEM THÊM

  VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN

  XEM THÊM
  VẬN CHUYỂN XUYÊN BIÊN GIỚI
  XEM THÊM

  DỊCH VỤ HẢI QUAN

  XEM THÊM

  DỊCH VỤ KHO BÃI

  XEM THÊM

  HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI


   HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI